Zgłoszenie przyjęcia spadku do właściwego Urzędu Skarbowego

Osoby, które nabyły spadek o wartość przewyższającej kwoty wolne od podatku muszą zgłosić ten fakt na odpowiednich formularzach do Urzędu Skarbowego. Zgłoszenia muszą dokonać nawet te osoby, które należą do I grupy podatkowej i są zwolnione z podatku od spadku. Spadkobiercy maja 6 miesięcy na złożenie zeznania podatkowego. Takie zgłoszenie jest bowiem warunkiem uzyskanie zwolnienia od zapłacenia podatku.