Zachowek

Skorzystanie z prawa do zachowku przysługuje osobom wykluczonym z dziedziczenia. Będą to osoby najbliższe osobie zmarłej wymienione w ustawie, którym przysługuje prawo ubiegania się o zachowek. Uprawnieni do zachowku mogą dochodzić należnych im kwot pieniężnych od osób, które dziedziczą na podstawie testamentu, w wysokości 1/2 lub 3/4 tego co otrzymałyby w/w osoby przy dziedziczeniu ustawowym.

Komu przysługuje prawo do zachowku

Powiadomienie Urzędu Skarbowego i rozliczenie podatku od spadku zależy od trzech czynników: