Otwarcie spadku następuje w chwili śmierci. Przed osobami dziedziczącymi po zmarłym powstaje kwestia uregulowania spraw spadkowych. W związku z tym, że prawo do spadku nie przedawnia się, spadkobiercy sami zdecydują kiedy przystąpią do stwierdzenia praw do spadku i dokonania podziału majątku spadkowego. Warto też wiedzieć, że jeżeli jest podejrzenie, że długi spadkowe mogą przewyższyć wartość aktywów spadkowych można za życia zawrzeć umową zrzeczenia się prawa do spadku lub w terminie 6 miesięcy od daty śmierci spadkodawcy odrzucić go lub przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Przyjmując spadek jesteśmy zobowiązani do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. W zależności od stopnia pokrewieństwa możemy być zwolnieni z podatku lub zapłacimy go według trzech grup opodatkowania o czym należy pamiętać nabywając spadek.

Kolejnym krokiem po nabyciu spadku jest dział spadku czyli jego faktyczne rozliczenia i podzielenie. Podstawową kwestią przy dziale spadku jest oszacowanie jego wartości a jeżeli istnieje potrzeba dokonanie inwentaryzacji.

Postępowanie spadkowe

Postępowanie przed sądem zazwyczaj dzieli się na dwa etapy, pierwsze sądowe stwierdzenie nabycia praw do spadku i drugi etap to dział spadku. Są to dwa odrębne postępowania.

więcej »

Podatek od spadku

Ustawodawca podzielił spadkobierców na 3 grupy podatkowe. Dla każdej grupy podatkowej są ustalone kwoty wolne, których nie trzeba zgłaszać do Urzędu Skarbowego w sytuacji nabycia spadku.

więcej »

Zgłoszenie spadku

Osoby, które nabyły spadek o wartość przewyższającej kwoty wolne od podatku muszą zgłosić ten fakt na odpowiednich formularzach do Urzędu Skarbowego. Osoby, które nabyły spadek o wartość przewyższającej kwoty wolne od podatku muszą zgłosić ten fakt na odpowiednich formularzach do Urzędu Skarbowego.

więcej »